Dogme2

Med Dogme2 vil vi genfinde det essentielle i rollespil. Nemlig udtryk af sande følelser. Ved at have et gennemgribende budskab, og sætte mennesket i centrum vil den ærlige udvikling af personernes følelser og psyke blive det centrale i opfattelsen. Med Dogme 2 vil vi undgå at fremmedgøre os selv. Holde et ærligt fokus. Ved at have enkle og absolut realistiske virkemidler vil rollerne have de bedste muligheder for at træde i karakter. Herved er den sublime og ypperste indlevelse muliggjort.

For at opnå Dogmet har vi opstillet følgende kyskhedsløfte:

Kyskhedsløftet

#1. Håndholdtscenarie!

#2. Autentisk sceneri!
Ingen kulisser - kun virkeligheden.

#3. Budskab!
Oplevelsen skal have et budskab eller en morale, der skinner igennem og står i centrum for alle deltagere.

#4. Autentiske kostumer!
Der er ikke tilladt hverken købe eller producere kostumer til den enkelte oplevelse.

#5. Følelser i centrum!
Hver rolle skal have en psykologisk profil, der beskriver den personlige, følelsesmæssige udvikling.

#6. Følelsesmæssigt klimaks!
Hver rolle skal udleve mindst et følelsesmæssigt klimaks under oplevelsen.

#7. Intuition i rolleskriveriet!
Rollerne skal skrives som "stream of consciusness". Der må IKKE rettes i rollerne.

#8. Frigjort kreativitet!
I forberedelsesfasen skal alle roller, plot og intriger tegnes.

#9. Ingen arrangører!
Ved oplevelsens start afgives arrangørfunktionen. Arrangørerne må herefter ikke krediteres.

#10. Edsaflæggelse!
Alle skal inden oplevelsen sværge at overholde dette kyskhedsløfte.

Instruktionspoints.
Uddeles for at videregive ansvaret for scenariets succes. Må kun bruges hvis det fremmer den ærlige udvikling i handlingen. Det primære sigte skal være at fremme de følelsesmæssige aspekter hos de involverede spillere.

Dogmet er skrevet af: Hans Peter Hartsteen og Cartsen Andreasen engang i 1998.

<- Tilbage